Mediació entre iguals, un projecte en marxa!

Aquest curs al nostre institut començam un projecte nou que ens fa especial il·lusió: la mediació entre iguals.

Un grup d’alumnes, cinc en total, van assistir a la formació de Convivèxit (lnstitut per a la Convivència i l’èxit escolar)  i estan ben preparades i preparats per realitzar mediacions. 

Si teniu un conflicte i voleu ajuda per resoldre’l, podeu escriure a convivencia@iesmacardona.cat i es posaran en contacte amb vosaltres al més aviat possible. A la mediació queden assegurades la confidencialitat i la professionalitat de l’equip, que sempre serà dos alumnes mediadors i una professora.

I recordau: davant un conflicte, en xerram!

Comissió de Convivència i Benestar i Equip de Mediació entre iguals