Títols acadèmics

- Recollida de títols acadèmics

Horari secretaria: 9 - 14 hores

Cal emplenar-la si la persona que recull el títol no és l’interessada. 

 

Títols acadèmics que es poden recollir:

– ESO (data acabament estudis 2022)

– BATXILLERAT (data acabament estudis 2022)

– FORMACIÓ PROFESSIONAL (data acabament estudis 2022)

- Pagament de taxa per expedició dels títols acadèmics

Pagament (enllaç pàgina web Agència Tributària de les Illes Balears)

Passes a seguir per fer el pagament telemàtic:

– A “Llistat d’organismes” triau l’opció “Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca“.

– Després clicau “Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials” i triau els ensenyaments corresponents. Ara heu de clicar damunt l’opció que pertoqui, segons si us podeu beneficiar o no d’alguna reducció.  Si us podeu beneficiar d’una reducció o exempció en el pagament de las taxes, la condició s’ha d’acreditar documentalment a les oficines del centre. Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses i monoparentals especials. Si estau exempts, no heu de realitzar cap acció a la pàgina web de l’ATIB.

– Després trieu l’opció que pertoqui: “Batxillerat” o “Formació professional”. Els de “Formació professional” triau entre “Tècnic” (grau mitjà) o “Tècnic superior” (grau superior).

– Un cop faceu clic damunt la taxa que heu de satisfer se us obrirà una pantalla on haureu d’introduir les dades personals que calgui. En haver acabat feis clic a “Finalitzar”. La pàgina us comunicarà que “El model s’ha generat correctament”.

– Arribat a aquest punt heu de pagar la taxa. Feis clic a “Pagar”. Podeu triar entre fer el pagament amb “Banca electrònica” o “Targeta bancària”. Recomanam realitzar el pagament amb “Targeta bancària”, pel simple fet que és un tràmit molt més ràpid, àgil i senzill. Introduïu les dades de la targeta bancària. Feis clic a “Pagar”. Us comunicarà que “El pagament s’ha realitzat correctament”.

 – Una vegada heu fet el pagament, us apareixerà l’opció “Tornar a la pàgina de l’organisme”. Clicau aquí. Després clicau a “Justificant” i se us ha de generar un document, el model 046. Heu de “descarregar” aquest document i el PDF que se us generi s’ha d’enviar per correu a oficines@iesmacardona.cat. Si no visualitzau aquest PDF, heu de clicar damunt “desar” i el trobareu a la carpeta de “baixades”.