Informació matrícula

Curs 2022-2023

ESO
(Adscripció i Admissió)

2n ESO
(alumnes del centre)

3r ESO
(alumnes del centre)

4t ESO
(alumnes del centre)

1r Batxillerat

2n Batxillerat
(alumnes del centre)

FP Bàsica
Cuina i restauració

FP Bàsica
Manteniment de vehicles

CFGM
Cuina i gastronomia

CFGM
Electromecànica de vehicles automòbils

CFGM
Gestió administrativa

CFGS
Administració i finances

CFGS
Direcció de cuina
(temporalitzat)