Orientació Batxillerat

Modalitats de Batxillerat

Si t’interessen les ciències experimentals, les matemàtiques, els continguts cientificosanitaris, els processos tecnològics i la producció de béns i serveis, aquesta és la teva modalitat.

Si tens inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública o privada, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, o el turisme i altres serveis d’oci, aquesta és la teva modalitat.
Aquesta modalitat té dos itineraris:

  • Itineraris d’Humanitats
  • Itinerari de Ciències Socials.

Si tens interessos pels fenòmens artístics: món audiovisual, arts gràfiques, disseny, mitjans de comunicació, publicitat, arts escèniques, producció i gestió d’empreses del sector cultural i animació cultural i social, aquesta és la teva modalitat.

Si tens interessos pel món de l’Economia i l’emprenedoria i no t’acabes de decidir per una modalitat concreta, tens l’opció de cursar un batxillerat General.

Per branca de coneixement

INFORMACIÓ ACTUALITZADA SEGONS LA NOVA LLEI - CURS 2022-2023

1r Batxillerat al IES Maria Àngels Cardona

2n Batxillerat a l'IES Maria Àngels Cardona