Proves d’accés a Grau Mitjà

Resum de les proves d'accés de Grau Mitjà

És una prova que permet accedir a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.

La prova d’accés a grau mitjà acredita que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament un cicle formatiu de grau mitjà.

  • Complir el 17 anys o més l’any de fer la prova

Consulta el calendari de Prova d’Accés a Tràmits Administratius.

Clica a la imatge per accedir-hi directament

En aquest enllaç trobaràs tota la informació sobre:

  • com puc preparar la prova?
  • com es calcularà la nota?
  • puc obtenir algun certificat?
  • puc demanar adaptacions?
  • puc demanar excempcions?
  • Normativa

Enllaç a Informació general

La prova d’accés és la mateixa per a tots els cicles formatius de grau mitjà i té les parts següents:

a) Matèries de la part de comunicació:
– Llengua castellana
– Llengua catalana

b) Matèries de la part social:
– Ciències socials, geografia i història

c) Matèries de la part cientificotecnològica:
– Matemàtiques
– Ciències de la natura o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una).

  • Part de comunicació: 2 hores
  • Part social: 1 hora
  • Part cientificotecnològica: 2 hores

Per veure models d’exàmens i la informació complerta accediu a

Model d’exàmens prova d’accés grau mitjà