Proves d’accés a Grau Superior

Resum de les proves d'accés de Grau Superior

  • Complir 19 anys o més l’ any de fer la prova.
  • No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau superior.

Consultar el calendari a tràmits administratius la Prova d’accés.

Clica a la imatge per accedir-hi directament

La prova d’accés a grau superior s’estructura en dues parts:

a) Matèries de la part comuna:

– Llengua castellana

– Llengua catalana

– Llengua estrangera: anglès

b) Matèries de la part específica:

– Dues matèries triades entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vols cursar.

Opció d’humanitats i ciències socials: IES Maria Àngels Cardona

Opció de ciències de la salut i mediambientals: IES Cap de llevant (Maó)

Opció de ciències i tecnologia: IES Pasqual Calbó i Caldés ( Maó).

  • L’opció d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS dona accés als cicles de les famílies professionals de:

– Administració i gestió

– Comerç i màrqueting

– Hoteleria i turisme

– Serveis socioculturals i a la comunitat

  • L’opció de CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

– Activitats físiques i esportives

– Agrària

– Imatge personal

– Indústries alimentàries

– Maritimopesquera (només el cicle formatiu d’Aqüicultura)

– Química

– Sanitat

– Seguretat i Medi ambient

  • L’opció de CIÈNCIES I TECNOLOGIA dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

– Arts gràfiques

– Arts i artesanies

– Edificació i obra civil

– Electricitat i electrònica

– Energia i aigua

– Fabricació mecànica

– Fusta, moble i suro

– Imatge i so

– Indústries extractives

– Informàtica i comunicacions

– Instal·lació i manteniment

– Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu d’Aqüicultura)

– Tèxtil, confecció i pell

– Transport i manteniment de vehicles

– Vidre i ceràmica

  • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Economia

– Geografia

– Matemàtiques

– Psicologia

– Segona llengua estrangera: alemany o francès

  • CIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALS 

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Biologia

– Ciències de la Terra i mediambientals

– Educació física

– Matemàtiques

– Química

  • CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

S’han de triar dues matèries d’aquestes cinc possibles:

– Dibuix tècnic

– Física

– Matemàtiques

– Tecnologia industrial

– Tecnologies de la informació i la comunicació

  • Part comuna: 3 hores (1 hora per a cada prova)
  • Part específica: 3 hores (1 hora i 30 minuts per a cada matèria).

Per veure models d’exàmens i la informació complerta accediu a

Model d’exàmens prova d’accés grau superior