Tràmits a les proves d’accés Grau Mitjà

Resum de les proves d'accés de Grau Mitjà Curs 21-22

Del 3 al 17 de març de 2022, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:

⦁    IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)

⦁    IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 7 d’abril

Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 11 i 12 de maig

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 19 de maig

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 11 i 12 de maig de 2022.

Dia 11 de maig:

– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

Dia 12 de maig:

– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Tota la informació la trobareu a la Convocatòria de proves d’accés a grau mitjà.

    • Sol.licitud. 
    • Declaració responsable de que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior.
    • Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’ aporta el model de document d’ingrés 046.

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés  és de 23,25 euros.

Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de l’ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx