Convocatòria Beques Generals 2022/2023

Us informam que en data 12 de març de 2022 es va publicar al BOE la convocatòria de les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. 
El termini per sol·licitar-les s’ha avançat, va des del 30 de març fins al 12 de maig de 2022.  La beca s’ha de demanar encara que l’alumne no sàpiga el que estudiarà, o fins i tot encara que no sàpiga si estudiarà o no. Així sabreu si compliu o no els requisits econòmics abans d’iniciar el curs.
Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: www.becaseducacion.gob.es/portada.html
Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional en la direcció: https://sede.educacion.gob.es

Així mateix, també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/