Procés Admissió Cicles Formatius i FP Bàsica

Què és i a qui va dirigit?

És un procés obert a tots els alumnes que vulguin cursar algun Cicle Formatiu o Formació Professional Bàsica.

Si encara no ens coneixeu aquí teniu una petita presentació del nostre centre i de la oferta educativa. 


Curs 2021-2022 - Balears

2a Fase - Procés d'admissió a FP

S’inicia una 2a fase del procediment telemàtic d’admissió als cicles formatius de l’1 al 7 de setembre de 2021, ambdós inclosos. 
En aquesta 2a fase només es pot sol·licitar plaça per a aquells cicles formatius dels quals s’hagin publicat vacants.
  • Accés al tràmit
   Grup 1 (persones sense plaça al juny),
   Grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació)
   Grup 3 (els que volen fer millora d’opció i sol·licitants nous).
  • Vacants a dia 30/07/2021
  • Adreça electrònica d’admissió d’FP: oficines@iesmacardona.cat
  • MATRÍCULA EN LÍNIA dies 22 i 23 de setembre (Manual matrícula en línia Gestib): Es farà a través del Gestib. Per fer aquest tràmit, una vegada hàgiu entrat al Gestib, trobareu al menú de l’esquerra l’opció “matrícula en línia”. Més informació.

  • AUTORITZACIONS ESCOLARS: Una vegada hagueu formalitzat la matrícula, us activarem el Gestib per poder-les emplenar.

  • CARTA INICI DE CURS

 
IMPORTANT:
Totes aquelles persones que no han obtingut plaça en el procés o bé aquelles que vulguin obtenir una plaça, podran consultar les vacants d’aquesta fase el dia 27 de setembre a la pàgina web d’FP.
Sol·licitud de cita (a partir de dia 28 de setembre)
Alumnes de Menorca: Cita prèvia telefònica. Delegació Territorial, tel. 971 17 62 65

LListes de puntuació provisional

 • Llistes de puntuació provisional: 14 de setembre (sense adjudicació i per cada grup)

Reclamació i resolució de reclamacions

 • Reclamacions: 14, 15 i 16 de setembre

Llistes definitives d'admesos i Matrícula

 • Listes definitives d’admesos: 22 de setembre
 • Matrícula: 22 i 23 de setembre

1a Fase - Procés d'admissió a FP

Presentació de sol·licituds

 • S’ha de fer un tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud. 
 •  Si heu de presentar la sol·licitud s’ha de fer entre el dia 1 de Juny al 30 de Juny de 2021.
 • Adreça electrònica d’admissió d’FP: oficines@iesmacardona.cat

LListes de puntuació provisional

Reclamació i resolució de reclamacions

 • Reclamacions: 9, 12 i 13 de juliol de 2021

Llistes definitives d'admesos

 • Listes definitives d’admesos: 20 de juliol de 2021

Us recordam que les persones que NO han obtingut cap plaça en les llistes definitives, estaran disponibles a la llista d’espera de la seva 1a opció i a la vegada poden tornar a participar voluntàriament en la 2a fase de l’1 al 7 de setembre. Les places a les que podran aspirar són les que restin en centres que NO tenen llista d’espera o una petita llista d’espera.

La llista de centres i ensenyaments que sortiran disponibles per participar a la segona fase, serà publicada a la pàgina web <fp.caib.es> una vegada tanquem la matrícula al GESTIB d’aquesta 1a fase que estem finalitzant ara.

 

Matrícula

 • La matrícula serà online (Gestib),  consulteu la pàgina d’Informació matrícula 2021-2022      
 • Del 12 al 19 juliol de 2021 pels alumnes de 2n curs i repetidors.
 • I els dies 20, 21 i 22 de Juliol de 2021 pels alumnes de 1r curs.