CF Grau Superior

Oferta

Quins són els requisits d'accés?

 • Hi ha tres vies d’accés:
  • Via batxiller:
   • Títol de batxiller
   • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP)
   • Títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent)
   • Titulació universitària o equivalent
  • Via títol de grau mitjà
   • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà)
  • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors
   • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior (o tenir l’exempció de fer totes les parts)
   • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Més informació en aquest enllaç i en aquest.

Quin títol s'obté?

A quina formació posterior dóna accés?

 • Es pot accedir a estudis universitaris sense necessitat de fer cap prova. 
  • Algunes universitats poden incloure algun requisit més (cal consultar els requisits concrets en cada universitat)
  • Hi ha la possibilitat de què es reconeguin crèdits a partir de la titulació de tècnic superior (CFGS)
  • Per a consultar informació sobre com accedir a la UIB accedir a aquest enllaç.