CF Grau Mitjà

Oferta

Quins són els requisits d'accés?

 • Es pot fer per tres vies:
  • Via ESO
   • Títol de graduat en ESO
   • Títol de tècnic (cicle formatiu de grau mitjà)
   • Títol de tècnic auxiliar (FP1)
  • Via FPB 
   • Títol de tècnic professional bàsic (més informació)
  • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors)
   • Prova d’accés a grau mitjà.
 • Per a més informació consultar aquest enllaç

Quin títol s'obté?

A quina formació posterior dóna accés?

 • A qualsevol cicle formatiu de grau superior.
  • Els criteris per adjudicar les places reservades per la via d’accés amb el títol de tècnic es poden consultar en aquest enllaç.
 • Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
 • Un altre cicle formatiu de grau mitjà amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.