Equip docent 1r GM – Cuina i Gastronomia HOT21A

Curs 2023 - 2024

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


TUTOR Hot21a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Joan Florit
de la Fuente


PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


tècniques
culinàries

Clara Rovira
Gabarro


PROCESSO BÀSICS DE PASTISSERIA I REPOSTERIA

Emma Monserrat
Calbó


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL