Eleccions al Consell Escolar

calendari


CALENDARI


Consulta el calendari del procés d'eleccions

CANDIDATURES
PROVISIONALS

Dia 10 de Novembre del 2022 es publicarà la llista de candidatures provisionals

Presentació de Candidatures:

 • Des de 24 d’octubre  fins 9 de novembre del 2022 a les 9h.
 • La presentació de candidatures es farà mitjançant el document que podeu descarrregar clicant damunt la icona de “Model per presentar una candidatura
 • El document s’ha de lliurar a les oficines del centre o bé s’ha d’enviar per correu electrònic (iesmariaangelscardona@educaib.eu) dins el termini establert.

Us animam a participar del màxim òrgan de govern del centre com a representants del sector al qual pertanyeu i quedam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi.

CENS ELECTORAL

Es poden consultar els censos electorals provisionals a la consergeria del centre en el seu horari d’obertura.

ALUMNES

PARES

PERSONAL
DOCENT

PERSONAL
NO DOCENT

Resultats de les eleccions

Relació de membres electes per sectors:

 • Representants de l’alumnat
  • Nil Llorens Marquès
  • Hugo Rotger Villalonga
  • Suplent: David Cruz López
 
 • Representant de les famílies:
  • Maria Teresa Pons Pons
  • Suplent: Laura Aznar García
 
 • Representants del professorat:
  • Maria Sucarrats Garriga
  • Eugènia Moll Genestar
  • Juan Francisco Camps Serra
 
Gràcies a tots ells pel compromís i bona feina!

Candidadutes definitives

Reunida la Junta electoral, que regula el procés electoral de les eleccions al Consell Escolar del nostre centre, us comunico que ha proclamat les candidatures provisionals als diferents sectors i que són, en ordre establert per sorteig, les que segueixen:

Representants del sector de l’alumnat
Les persones candidates, en ordre alfabètic de llinatge, són les següents:

– David Cruz López

– Nil Llorens Marqués

– Hugo Rotger Villalonga 

Representants del sector del professorat
Les persones candidates, en ordre alfabètic de llinatge, són les següents:

– Juan Francisco Camps Serra

– Eugènia Moll Genestar

– Maria Sucarrats Garriga

Representants del sector pares, mares, tutors i tutores legals
Les persones candidates, en ordre alfabètic de llinatge, són les següents:

– Laura Aznar García

– Maria Teresa Pons Pons

Així mateix, realitzat el sorteig dels membres de les meses electorals, la composició de les mateixes serà la següent:

Mesa electoral de les eleccions de l’alumnat

Presidenta: Maria Josep Rebassa i Giménez (Directora)
Titulars: Leslie A. Ontaneda Huilca (ADG32A) i David Sabater Pons (B1B)
Suplent 1r: Mar Jofre Pons (B1C)
Suplent 2a: Joan Pons Taberner (E1D)

Mesa electoral de les eleccions de pares, mares, tutors i tutores legals

Presidenta: Maria Josep Rebassa i Giménez (Directora)
Titulars: José Luis Marqués Salord, Pablo Bosch Torrent 
Suplent 1r: Felipe Marzo Pons
Suplent 2a: Eva Ruiz García

La mesa electoral de les eleccions del professorat estarà format per la directora, la professora amb més antiguitat al centre i la persona amb menys antiguitat en el moment en què es celebrin les
votacions.

Us recordam que segons el calendari establert, el termini per presentar reclamacions, si trobau, a les candidatures provisionals és dia 14 de novembre del 2022 a les 12:00 hores.