Job Shadowing a Portugal

Durant els dies 15 a 17 d’aquest mes de maig de 2023, les professores Joana Ruiz i Pilar Hidalgo, del departament d’Administració i Gestió de l’IES M. Àngels Cardona, han realitzat un JOB SHADOWING (visita d’observació) dins el programa d’Erasmus. Han visitat l’ESCOLA PROFISSIONAL TORRES NOVAS a Portugal.

Durant aquests dies han pogut observar el funcionament del sistema educatiu portuguès de Formació Professional i han participat en les activitats de l’alumnat, col·laborant en la impartició de classes i tallers de diferents grups d’administració, turisme i informàtica.

També han establert contactes amb algunes empreses per la realització de futures estades de Formació en Centres de Treball, tant enviant alumnes a Portugal com rebent alumnes a Menorca per dur a terme les pràctiques formatives. 

L’experiència ha estat molt gratificant i productiva i s’han complert tots els objectius previstos