Proves lliures de tècnic i tècnic superior

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Requisits per a la inscripció

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

  • Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, és necessari:

  • Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Convocatòria 2024

Presentació de sol·licituds

 • Les persones interessades a fer proves lliures s’han d’inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar, amb les limitacions establertes en la convocatòria. Si hi ha més d’un centre autoritzat, han d’escollir aquell centre on els interessi presentar-se.

 •  Inscripció per fer les proves: del 6 al 18 de març

Llista provisional d'inscrits

 • Publicació de les relacions provisionals d’inscrits: 25 de març

Reclamacions i llista definitiva d'inscrits

 • Termini de reclamacions contra les relacions provisionals: 25, 26 i 27 de març 
 • Publicació de les llistes definitivies d’inscrits: 12 d’abril

Calendari i relació de material necessari per fer les proves

 • Publicació del calendari i de la relació de material necessari per fer les proves: abans del 19 d’abril
 • Les proves es realitzaran del 2 al 31 de maig.

Resultats

Publicació dels resultats provisionals de cada prova: 5 dies hàbils posteriors a la realització de la prova.

Termini de reclamacions davant la comissió avaluadora: 3 dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals.