Prova lliure Batxillerat

Finalitat de la prova

La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés a les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Requisits per la inscripció

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

  • Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.
  • Ser resident a les Illes Balears.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació d’aquest títol.
  • No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
  • No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims. (Model de declaració responsable)

Curs 2020-2021

Presentació de sol·licituds

El termini d’inscripció serà del 2 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos. La inscripció es pot dur a terme als llocs següents i de forma telemàtica emplenant el Full d’inscripció.

 • A Mallorca: Servei d’Ordenació Educativa (C. del Ter 16, 4a planta Polígon de Son Fuster 07009 Palma; telèfon: 971177783).
 • A Menorca: Delegació Territorial d’Educació a Menorca (Av. de Josep M. Quadrado, 33. 07703 Maó; telèfon: 971369008)
 • A Eivissa: Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29)

LLista provisional d'inscrits

 • La llista de puntuació provisional es publicarà el dia  29 de març del 2021

Reclamacions i llistes definitives

 • Les reclamacions es poden realitzar els dies 24, 25 i 26 de març del 2021. 
 • Les llistes definitives es publicaran el dia 12 d’abril del 2021.

Dia i lloc de les proves

La prova tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 d’abril de 2021. Cada exercici té una durada d’una hora i mitja. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre les 15:00 i les 21:30. 

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona (av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 38 01 66).
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).