Procés Admissió ESO

Si encara no ens coneixeu aquí teniu més informació.

Què és i a qui va dirigit?

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre o la incorporació a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Curs 2024-2025

Presentació de sol·licituds

  • Del 20 al 28 de maig (tràmit telemàtic).
  • Per més informació sobre el procés d’admissió, consultau la pàgina web del Servei d’Escolarització.

Consulta el resultat del procés

Reclamació i resolució de reclamacions

  • Les reclamacions es poden realitzar del 13 al 17 de juny.

Matrícula

  • La matrícula es durà a terme en línia del 26 de juny al 5 de juliol.

Calendari d'Escolarització 2024-2025