Procés d’admissió als cicles formatius d’FP (grau bàsic, mitjà i superior)

Què és i a qui va dirigit?

És un procés obert a tots els alumnes que vulguin cursar algun Cicle Formatiu de Formació Professional (grau bàsic, mitjà i superior).

Si encara no ens coneixeu aquí teniu una petita presentació del nostre centre i de la oferta educativa. 


Curs 2022-2023 - Balears

1a Fase - Procés d'admissió a FP

Presentació de sol·licituds

 • De l’1 al 30 de juny de 2022 (tràmit telemàtic)
 • Hi poden participar les persones que tenguin els requisits d’accés.
 • Adreça electrònica d’admissió d’FP: oficines@iesmacardona.cat

LListes de puntuació provisional

 • Llistes de puntuació provisional (sense adjudicació de plaça): 11 de juliol de 2022

Presentació de reclamacions

 • Reclamacions: 11, 12 i 13 de juliol de 2022

Llistes definitives d'admesos

 • Listes definitives d’admesos amb adjudicacions i en espera: 20 de juliol de 2022

Us recordam que les persones que NO han obtingut cap plaça en les llistes definitives, estaran disponibles a la llista d’espera de la seva 1a opció i a la vegada poden tornar a participar voluntàriament en la 2a fase de l’1 al 7 de setembre. Les places a les que podran aspirar són les que restin en centres que NO tenen llista d’espera o una petita llista d’espera.

La llista de centres i ensenyaments que sortiran disponibles per participar a la segona fase, serà publicada a la pàgina web <fp.caib.es> una vegada es tanqui la matrícula al GESTIB de la 1a fase.

 

Matrícula alumnat amb reserva de plaça (1a fase)

 • MATRÍCULA EN LÍNIA dies 20, 21 i 22 de juliol (Manual matrícula en línia Gestib)
 • AUTORITZACIONS ESCOLARS: El mes de setembre s’emplenaran a través del Gestib.

 • Consulteu la pàgina d’Informació matrícula 2022-2023       

2a Fase - Procés d'admissió a FP

S’inicia una 2a fase del procediment telemàtic d’admissió als cicles formatius de l’1 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 
En aquesta 2a fase només es pot sol·licitar plaça per a aquells cicles formatius dels quals s’hagin publicat vacants.
  • Accés al tràmit
   Grup 1 (persones sense plaça al juny),
   Grup 2 (persones que no varen sol·licitar plaça en el mes de juny i altres casos).
  • Vacants a dia 04/08/2022
  • Adreça electrònica d’admissió d’FP: oficines@iesmacardona.cat
 
IMPORTANT:
Després de la 2a fase del procediment, si resten places vacants, l’Oficina d’Escolarització d’FP les adjudicarà a partir del 28 de setembre.
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments d’FP: 14 d’octubre.

LListes de puntuació provisional

 • Llistes de puntuació provisional: 14 de setembre (sense adjudicació de plaça)

Presentació de reclamacions

 • Reclamacions: 14, 15 i 16 de setembre

Llistes definitives d'admesos i Matrícula alumnat 2a fase

 • Listes definitives d’admesos amb assignació de les places vacants: 22 de setembre
 • MATRÍCULA EN LÍNIA dies 22 i 23 de setembre (Manual matrícula en línia Gestib)
 • AUTORITZACIONS ESCOLARS: Una vegada hagueu formalitzat la matrícula, us activarem el Gestib per poder-les emplenar.