4t ESO

PENDENT D'ACTUALITZAR - LOMLOE CURS 23-24

Obligatòries

Ensenyaments Acadèmics

Troncals

Tria 2 assignatures entre...

Ensenyaments Aplicats

Troncals

Tria 2 assignatures entre...

Específiques. Tria una assignatura entre...