Informació de les assignatures de 2n ESO

L’alumnat de 2n ESO ha d’escollir entre Religió catòlica o Valors ètics:

  • RELIGIÓ CATÒLICA: Es coneixerà com va sorgir la Bíblia: l’Antic Testament i el Nou Testament. Es coneixerà Jesús i la cultura, la societat, els grups socials i religiosos de Palestina en el seu temps. Es veurà la incidència de la Bíblia, el seu missatge en el món d’avui: Què fer per ser feliços? Què és l’amor, l’amistat? Què entenem quan diem Déu?
  • VALORS ÈTICS: Aquesta matèria té com a objectiu ajudar a la reflexió sobre els valors, els drets i els deures que empram a la nostra vida quan ens relacionam amb el altres. Intentarem conèixer-nos un poc millor a nosaltres mateixos i als altres per tal de poder millorar la nostra autoestima i les relacions amb els altres i el medi ambient. 

Específiques

Les matèries específiques pretenen donar resposta a la diversitat, oferint a l’alumne la possibilitat de treballar altres tipus de continguts per aconseguir els objectius generals d’etapa.

L’alumnat de 2n ESO ha d’escollir una assignatura entre:

  • ALEMANY: 

T’interessen les llengües i la cultura d’altres països? L’alemany a 2n d’ESO és una aproximació a la llengua i la cultura alemanya. 

Amb jocs i activitats entretingudes intentam fomentar i desenvolupar les habilitats comunicatives (parlar, escoltar, llegir i escriure) sempre tractant temes propers als alumnes. 

Les llengües uneixen persones i t’obren portes. 

  • MÚSICA II:

A través de la pràctica instrumental, les audicions musicals, el treball de diferents continguts i el suport d’eines tecnològiques, podreu ampliar els vostres coneixements i cultura musicals, desenvolupant habilitats creatives, d’escolta i comprensió musicals. A partir de diferents projectes, podrem treballar i conèixer la música d’una manera activa i participativa. 

  • EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II:

En aquesta assignatura volem que desenvolupis el teu esperit creatiu. Programam activitats diverses, fem projectes amb altres departaments i ens animam a participar de concursos o amb altres institucions.

El nostre objectiu és dotar-vos dels principis del llenguatge de la imatge, aprendre els mecanismes per crear-les i desenvolupar un esperit crític per entendre el món audiovisual que ens envolta.

Aquest proper curs 2020-2021 volem realitzar tot allò que no hem pogut fer durant aquest curs: pintarem molt i aprendrem diferents tècniques artístiques i també  tècniques de fotografia i video.