2n Batx Humanitats i Ciències Socials

Obligatòries

Humanitats

Troncals d'opció

Específiques

Ciències Socials

Troncals d'opció

Específiques