1r Batx Humanitats i Ciències Socials

Actualitzat curs 2022-2023

Assignatures Comunes

Humanitats i Ciències Socials

Assignatures de Modalitat

Assignatures Optatives

Humanitats

Específiques

Ciències Socials

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.