1r Batx Humanitats i Ciències Socials

Curs 2023-2024

Assignatures Comunes

Humanitats i Ciències Socials

Assignatures de Modalitat

Assignatures Optatives

Humanitats

Específiques

Ciències Socials

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.