1r Batx Humanitats i Ciències Socials

Obligatòries

Humanitats

Específiques

Ciències Socials

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.