2n Batx General

Curs 2023-2024

Assignatures Comunes

General

Assignatures de Modalitat

1a Opció

2a Opció

Assignatures Optatives

Humanitats

Troncals d'opció

Específiques

Ciències Socials

Troncals d'opció

Específiques