1r Batx General

Assignatures Comunes

General

Assignatures de Modalitat

1a Opció

2a Opció

Assignatures Optatives

C. de la salut/naturalesa

Específiques

Tecnologia

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.