2n Batx Ciències

Curs 2022-2023

Obligatòries

C. de la salut/naturalesa

Troncals d'opció

Específiques

Tecnologia

Troncals d'opció

Específiques