2n Batx Ciències

Obligatòries

C. de la salut/naturalesa

Troncals d'opció

Específiques

Tecnologia

Troncals d'opció

Específiques