1r Batx Ciències

Curs 2023-2024

Assignatures Comunes

Ciències (Ciències de la Salut / Tecnològic)

Assignatures de Modalitat

Assignatures Optatives

C. de la salut/naturalesa

Específiques

Tecnologia

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.