1r Batx Ciències

Obligatòries

C. de la salut/naturalesa

Específiques

Tecnologia

Específiques

IMPORTANT: Hi ha altres possibilitats d’opcionalitat cursant alguna assignatura a distància.