Tutors Hoteleria

Curs 2022-2023

Joan Florit
de la Fuente


TUTORIA HOT11A

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


TUTORIA HOT11B

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


tutoria hot21a

Cati Zornoza
Marquès


tutoria hot21b

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gost


TUTORIA HOT21I

Carles Bonet
Sanchís


TUTORIA HOT22A

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


TUTORIA HOT22B

Usuari sense imatge

Joan Domingo
Moll


TUTORIA HOT34A

Francesc Oleo
Torres


tutoria hot34b

Jaume Galmés
Llull


tutoria hot34c