Equip docent E4E (PRAQ)

Curs 21-22

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

tutora e4E

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

matemàtiques
acadèmiques

Manel Mascaró
Talaya

geografia i
història

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Marga Vidal
Sastre

castellà

Lina Coll
Llufriu

català

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Esther Soler
Monzó

biologia i geologia

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Ferran Villalonga
Pons

ciències aplicades a l'activitat empresarial

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Sili Florit
Torres

economia

Lourdes Valenzuela
Bellido

Iniciació activitat
econòmica i empresarial

Mariona Cervera
Esteve

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Estefi Arroyo
Rodríguez

PT

Nina Lluch
Taltavull

PT