Equip docent E4E Diversificació

Curs 2023-2024

Vicenta Estada
Gimeno

TUTORIA E4E

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis e1 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Vicenta Estada
Gimeno

àmbit sociolingüístic

Miquel Sintes
Marcos
àmbit científicotècnic

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Usuari sense imatge

Aura Canet
Alibau

anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

atenció educativa

Laura Gorrias
Camps

valors ètics