Equip docent E4E (PRAQ)

Curs 22-23

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

TUTORIA E4E

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lina Coll
Llufriu

català

Joan Lluís Pons
Marquès

MATEMÀTIQUES
ACADÈMIQUES

Manel Mascaró
Talaya

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Marga Vidal
Sastre

castellà

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Aina Capellà
Vidal

VALORS ÈTICS

Maria Josep
Rebassa i Giménez

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

ANGLÈS

Alfred

Alfred Pons
Gual

EDUCACIÓ FÍSICA

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

TECNOLOGIA

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Martí Florit
Gual

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL

Cristina Arnau
Berch

INICIACIÓ ACTIVITAT
ECONÒMICA I EMPRESARIAL

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

Educació plàstica visual
i audiovisual

Carme Estades
Amengual


PT