Equip docent E4D

Curs 22-23

Lina Coll
Llufriu

TUTORIA e4d

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

MATEMÀTIQUES
ACADÈMIQUES

Lina Coll
Llufriu

català

Aida Pons
Pons

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Aina Capellà
Vidal

VALORS ÈTICS

Marga Vidal
Sastre

castellà

Marina Cervera
Manzano

ANGLÈS

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Alfred

Alfred Pons
Gual

EDUCACIÓ FÍSICA

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Maria Josep
Rebassa i Giménez

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Esperança Petrus
Sans

FÍSICA I QUÍMICA

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

TECNOLOGIA

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Martí Florit
Gual

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL

Cristina Arnau
Berch

INICIACIÓ ACTIVITAT
ECONÒMICA I EMPRESARIAL

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

Educació plàstica visual
i audiovisual

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Carme Estades
Amengual

PT