Equip docent E4C

Curs 2023-2024

Àgueda Juaneda
Seguí

tutoria E4C

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis e1 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

David Martos
Gornès

matemàtiques a

Pili Campins
Garcia

matemàtiques b

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Lina Coll
Llufriu

català

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Francesca
Russo

atenció educativa

Usuari sense imatge

Yamile
Barcudi

castellà

Sandra Morales
Bosch

anglès

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Aina Capellà
Vidal

valors ètics

Àgueda Juaneda
Seguí

Educació física

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Lluís Rullan
Perelló

digitalització

Miquel Sintes
Marcos
FÍSICA I QUÍMICA

Núria Bagur
Preto

tecnologia

Sili Florit
Torres

formació i orientació
personal i profesional

Emma Monserrat
Calbó

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PERSONAL I PROFESIONAL

Martina Marquès
Fedelich


expressió artística

Marc Mingueza
Miró

economia I EMPRENEDORIA

Ana Vivó
Sastre

alemany

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Maria A. Jofre
Guasch

PT

Sandra Uris
Capó

PT