Equip docent E4C

Curs 22-23

Lluís Rullan
Perelló

TUTORIA E4c

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

MATEMÀTIQUES
ACADÈMIQUES

Lina Coll
Llufriu

català

Aida Pons
Pons

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

Marga Vidal
Sastre

castellà

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Marina Cervera
Manzano

ANGLÈS

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Alfred

Alfred Pons
Gual

EDUCACIÓ FÍSICA

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Maria Josep
Rebassa i Giménez

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

TECNOLOGIA

Esperança Petrus
Sans

FÍSICA I QUÍMICA

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Martí Florit
Gual

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL

Cristina Arnau
Berch

INICIACIÓ ACTIVITAT
ECONÒMICA I EMPRESARIAL

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

Educació plàstica visual
i audiovisual

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Carme Estades
Amengual

PT