Equip docent E4B

Curs 2023-2024

Laura Gorrias
Camps

tutoria e4b

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis e1 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Nel Martí
Llufriu

matemàtiques a

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

MATEMÀTIQUES b

David Martos
Gornès

matemàtiques a

Pili Campins
Garcia

matemàtiques b

Lina Coll
Llufriu

català

Manel Mascaró
Talaya

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Usuari sense imatge

Yamile
Barcudi

castellà

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Martina Marquès
Fedelich

atenció educativa

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Sandra Morales
Bosch

anglès

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Miquel Sintes
Marcos
FÍSICA I QUÍMICA

Alfred

Alfred Pons
Gual
educacio física

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Núria Bagur
Preto

tecnologia

Lluís Rullan
Perelló

digitalització

Martina Marquès
Fedelich

expressió artística

Marc Mingueza
Miró


economia I EMPRENEDORIA

Sili Florit
Torres

formació i orientació
personal i profesional

Emma Monserrat
Calbó

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PERSONAL I PROFESIONAL

Ana Vivó
Sastre

alemany

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Maria A. Jofre
Guasch

PT

Sandra Uris
Capó

PT