Equip docent E4B

Curs 21-22

Marga Vidal
Sastre

tutora e4b

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

matemàtiques
acadèmiques

Juanlu Pons
Marquès

matemàtiques
aplicades

Aida Pons
Pons

geografia i
història

Lina Coll
Llufriu

català

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Marga Vidal
Sastre

castellà

Sandra Morales
Bosch

anglès

Sole Rotger
Vinent

anglès

Albert Fraga

Albert Fraga
Pons

ED. FÍSICA

Usuari sense imatge

Esther Soler
Monzó

Biologia i geologia

Joan Arnal
Moreno

física i química

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Sili Florit
Torres

economia

Ferran Villalonga
Pons

ciències aplicades a l'activitat empresarial

Lourdes Valenzuela
Bellido

Iniciació activitat
econòmica i empresarial

Mariona Cervera
Esteve

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Lourdes Valenzuela
Bellido

ECONOMIA

Estefi Arroyo
Rodríguez

PT

Nina Lluch
Taltavull

PT