Equip docent E4A

Curs 22-23

Àgueda Juaneda
Seguí

TUTORIA e4a

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

MATEMÀTIQUES
ACADÈMIQUES

Juanlu Pons
Marquès

matemàtiques
aplicades

Manel Mascaró
Talaya

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

Lina Coll
Llufriu

català

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Aina Capellà
Vidal

VALORS ÈTICS

Marga Vidal
Sastre

castellà

Sandra Morales
Bosch

anglès

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Àgueda Juaneda
Seguí

Educació Física

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Esperança Petrus
Sans

FÍSICA I QUÍMICA

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

TECNOLOGIA

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Martí Florit
Gual

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL

Cristina Arnau
Berch

INICIACIÓ ACTIVITAT
ECONÒMICA I EMPRESARIAL

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

Educació plàstica visual
i audiovisual

Cristina Arnau
Berch

ECONOMIA

Carme Estades
Amengual

PT