Equip docent E4A

Curs 2023-2024

Lina Coll
Llufriu

tutoria E4A

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis e1 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Nel Martí
Llufriu

matemàtiques a

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

MATEMÀTIQUES b

Manel Mascaró
Talaya

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Lina Coll
Llufriu

català

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Martina Marquès
Fedelich

atenció educativa

Usuari sense imatge

Yamile
Barcudi

castellà

Sandra Morales
Bosch

anglès

Aida Sintes
Marroquin

ANGLÈS

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Alfred

Alfred Pons
Gual
educacio física

Marc Sans
Bassa

Biologia i geologia

Miquel Sintes
Marcos
FÍSICA I QUÍMICA

Núria Bagur
Preto

tecnologia

Lluís Rullan
Perelló

digitalització

Sili Florit
Torres

formació i orientació
personal i profesional

Emma Monserrat
Calbó

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PERSONAL I PROFESIONAL

Martina Marquès
Fedelich


expressió artística

Ana Vivó
Sastre

alemany

Marc Mingueza
Miró

economia i emprenedoria

Esperança Guaita
Borràs

llatí

Maria A. Jofre
Guasch

PT

Sandra Uris
Capó

PT