Equip docent E3E

Curs 21-22

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

TUTORa e3e

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Francesca
Russo

anglès

Tomeu Quetglas
Pons

desdoblament anglès

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

àmbit sociolingüístic

Caterina Camps
Moll

àmbit cientificotècnic

Damià Moll
Pons

àmbit pràctic

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Estefi Arroyo
Rodríguez

pt

Nina Lluch
Taltavull

pt