Equip docent E3E

Curs 22-23

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

TUTORa e3e

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

vicenta estada

Vicenta Estada
Gimeno

àmbit sociolingüístic

Oriol Baradad
Baldomà

ÀMBIT CIENTIFICOTÈCNIC

Pau Camon
Farell


educació física

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Maria González
Florit

ANGLÈS

Tomeu Quetglas
Pons

ANGLÈS

Helena Sintes
Pons

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Aina Capellà
Vidal

INTRODUCCIÓ A LA
FILOSOFIA

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

recursos
digitals