Equip docent E3E

Curs 2023-2024

Oriol Baradad
Baldomà

TUTORIA E3E

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e2 i e3

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Esther Camps
Bagur

àmbit sociolingüístic

Oriol Baradad
Baldomà

ÀMBIT CIENTIFICOTÈCNIC

Alfred

Alfred Pons
Gual
educacio física

Lara Pons
Martí

anglès

Usuari sense imatge

Fede Grau
Colom

música

Lluís Rullan
Perelló

.recursos digitals II

Martina Marquès
Fedelich

educació plàstica
i visual

Usuari sense imatge

Fede Grau
Colom

atenció educativa