Equip docent E3C

Curs 2023-2024

Alfred

Alfred Pons
Gual

tutoria E3c

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e2 i e3

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Oriol Baradad
Baldomà

matemàtiques

Nel Martí
Llufriu

suport matemàtiques

Catalina Rigo
Pons

català

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

castellà

Llucia Martí
Riera

FÍSICA I QUÍMICA

Fina Femenia
Ortola

biologia

Santi Cardona
Pons

geografia i història

Sandra Cerezo
Peco

tecnologia

Alfred

Alfred Pons
Gual
educacio física

Lara Pons
Martí

anglès

Santiago Garcia
Piqueras

anglès

Ricard Noguera
Ripoll

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Usuari sense imatge

Fede Grau
Colom


música

Martina Marquès
Fedelich

educacio plàstica
i visual

Lluís Rullan
Perelló

RECURSOS DIGITALS ii

Sandra Cerezo
Peco

atenció educativa

Carme Estades
Amengual

PT