Equip docent E3C

Curs 22-23

Sandra Cerezo
Peco

tutoria e3c

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Maite Pons
Gornès

matemàtiques

David Martos
Gornès

suport mates

Assumpta Gorrias
Pons

català

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

castellà

Ferran Villalonga
Pons

física i química

Fina Femenia
Ortola

biologia

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Ana Vivó
Sastre

atenció educativa

Sandra Cerezo
Peco

tecnologia

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

anglès

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler

anglès

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

educació plàstica
i visual

Pau Camon
Farell


educació física

Usuari sense imatge

Aida Juan
Bals

recursos
digitals

Oriol Baradad
Baldomà

cooperació i serveis
a la comunitat

Aina Capellà
Vidal

INTRODUCCIÓ A LA
FILOSOFIA

Maria A. Jofre
Guasch

PT

Eva Olives
Salom

ATe