Equip docent E3B

Curs 21-22

Joan Arnal
Moreno

TUTOR e3b

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

matemàtiques

Maite Pons
Gornès

suport mates

Núria Vicens
Salamanca

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Joan Arnal
Moreno

fisica i química

Fina Femenia
Ortola

biologia

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Santi Cardona
Pons

geografia i història

Núria Mercadal
Seguí

Anglès

Melani Subirats
Le Gac

Anglès

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Santi Arguimbau
Pons


tecnologia

Mariona Cervera
Esteve


ed. plàstica i visual

Lourdes Valenzuela
Bellido

Iniciació activitat
econòmica i empresarial

Estefi Arroyo
Rodríguez


pt

Nina Lluch
Taltavull


pt