Equip docent E3B

Curs 22-23

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

tutoria e3b

Núria Mercadal
Seguí

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Nel Martí
Llufriu

matemàtiques

David Martos
Gornès

suport mates

Assumpta Gorrias
Pons

català

Usuari sense imatge

Xavier Juaneda
Arriaran

castellà

Martí Florit
Gual

física i química

Fina Femenia
Ortola

biologia

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Mariona Cervera
Esteve

atenció educativa

Maria Sucarrats
Garriga

tecnologia

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

anglès

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler

anglès

Usuari sense imatge

Antoni Seguí
Triay

educació plàstica
i visual

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès


música

Pau Camon
Farell


educació física

Rafel Grandío
Pons

recursos
digitals

Oriol Baradad
Baldomà

cooperació i serveis
a la comunitat

Laura Gorrias
Camps

introducció a la
filosofia

Maria A. Jofre
Guasch

PT

Eva Olives
Salom

ATe