Equip docent E3A

Curs 21-22

Santi Cardona
Pons

TUTOR e3a

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Mari Olga Bagur

M. Olga Bagur
Bagur

matemàtiques

Pili Campins
Garcia

suport mates

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Moisès Pons
Marquès

fisica i química

Fina Femenia
Ortola

biologia

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Santi Cardona
Pons

geografia i història

Maria González
Florit

Anglès

Melani Subirats
Le Gac

Anglès

Alfred

Alfred Pons
Gual

ed. física

Santi Arguimbau
Pons


tecnologia

Mariona Cervera
Esteve


ed. plàstica i visual

Lourdes Valenzuela
Bellido

Iniciació activitat
econòmica i empresarial

Estefi Arroyo
Rodríguez


pt

Nina Lluch
Taltavull


pt