Equip docent E2E

Curs 21-22

Antonia Marsiñach
Albets

tutoria E2E

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e1 i e2

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

matemàtiques

Judit Alemany
Riera

suport mates

Marga Seguí
Enrich

castellà

Antònia Marsiñach
Albets

català

Ferran Villalonga
Pons

fisica i química

Dani Ribas
Seguí

geografia i història

Àgueda Juaneda
Seguí

ed. física

Francesca
Russo

Anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

Anglès

Usuari sense imatge

Antoni Gornals
Vidal

valors ètics

Maria Sucarrats
Garriga

tecnologia

Damià Moll
Pons

suport de tecnologia

Laura Barrera

Laura Barrera
Marquès

Música

Usuari sense imatge

Eva Peralta
Wostmann

alemany

Maite Bosch
Llorens

pie

Judit Alemany
Riera

tutoria 2 - pt

Catalina Campins
Villalonga

AL