Equip docent E2C

Curs 2023-2024

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

tutoria e2c

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e2 i e3

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Martí Florit
Gual

MATEMÀTIQUES

Eugènia Moll
Genestar

català

Usuari sense imatge

María Fillol
Adelantado

castellà

Jaume Torrent
Pallicer

ED. FÍSICA

Lena Anglada
Salord

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Ferran Villalonga
Pons

física i química

Araceli Torrent
Triay

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Francesca
Russo


Anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta


Anglès

Xesca Domenge
Pérez

tecnologia

Usuari sense imatge

Juan Rosado
Garcia

suport tecnologia

Núria Bagur
Preto

RECURSOS DIGITALS I

Lluís Rullan
Perelló

recursos digitals II

Esperança Guaita
Borràs

cultura clàssica ii

Ana Vivó
Sastre

alemany ii

Joan Camps

Joan Camps
Serra

religió

Moisès Pons
Marquès

atenció educativa

Maite Bosch
Llorens

pT

Catalina Campins
Villalonga

AL