Equip docent E2B

Curs 2023-2024

Dani Ribas
Seguí

tutoria E2b

Helena Sintes
Pons

cap d'estudis e2 i e3

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

David Martos
Gornès

matemàtiques

Eugènia Moll
Genestar

català

Marga Vidal
Sastre
CASTELLÀ

Jaume Torrent
Pallicer

ED. FÍSICA

Dani Ribas
Seguí

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Ferran Villalonga
Pons

física i química

Martina Marquès
Fedelich

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Francesca
Russo


Anglès

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta


Anglès

Juan Rosado
Garcia

tecnologia

Xesca Domenge
Pérez

suport tecnologia

Lluís Rullan
Perelló

recursos digitals II

Pili Campins
Garcia

atenció educativa

Maite Bosch
Llorens

pT

Catalina Campins
Villalonga

AL