Equip docent E1B

Curs 2023-2024

Usuari sense imatge

Ester Andreu
Martí


tutoria e1b

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis adjunt
1r i 4t eso

Len Mercadal
Prats


orientadora eso

Marga Vidal
Sastre

castellà

Joan Lluís Pons
Marquès

matemàtiques

Usuari sense imatge

Ester Andreu
Martí

català

Alba Mir
Benejam

.biologia

Aida Pons
Pons

geografia i història

Albert Fraga

Albert Fraga
Pons

educació Física

Usuari sense imatge

Fede Grau
Colom

música

Rafel Grandío
Pons

recursos digitals

Moisès Pons
Marquès

atenció educativa

Usuari sense imatge

Ana Ameller
Cortés

anglès

Usuari sense imatge

Aura Canet
Alibau

anglès

Ana Vivó
Sastre

alemany

Rita Marquès
Aguiló

PT E1

Catalina Campins
Villalonga

AL