Equip docent 2n FPB – Cuina i Restauració HOT11B

Curs 2023 - 2024

Manu Morales
Bosch


TUTORia Hot11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Manu Morales
Bosch


COL·LECTIVITATS
I CÀTERING

Joana Pedraza
Bagur


preparació d'aliments i begudes

Manu Morales
Bosch


TÈCNIQUES ELEMENTALS DE SERVEI

Manu Morales
Bosch


formació en centres
de treball

Carolina Sedze
Puchol


CIÈNCIES aPLICADES II

Ana Vivó
Sastre


COMUNICACIÓ I SOCIETAT ii

Santiago Garcia
Piqueras


aNGLÈS