Equip docent 2n FPB – Cuina i Restauració HOT11B

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


TUTORia Hot11b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


COL·LECTIVITATS
I CÀTERING

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


preparació d'aliments i begudes

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


tècniques elementals de servei

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


formació en centres
de treball

Oriol Baradad
Baldomà


ciències aplicades II

Ana Vivó
Sastre


COMUNICACIÓ I SOCIETAT

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


anglès