Equip docent 1r FPB – Cuina i Restauració HOT11A

Curs 2022 - 2023

Joan Florit
de la Fuente


TUTORIA Hot11a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Domingo
Moll


TÈCNIQUES ELEMENTALS PREELABORACIÓ

Joan Florit
de la Fuente


PROCESSOS PRODUCCIÓ CULINÀRIA

Usuari sense imatge

Joan Domingo
Moll

aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene

Joan Florit
de la Fuente


atenció al client

Marc Sans
Bassa


ciències aplicades I

Usuari sense imatge

Tóbal Barber
Casasnovas


comunicació i societat

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


anglès