Equip docent 1r FPB – Cuina i Restauració HOT11A

Curs 2023 - 2024

Ruth Rodríguez
Martín


TUTORIA HOT11a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Ruth Rodríguez
Martín

APROVISIONAMENT I CONSERVACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES I HIGIENE

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gostatenció al client

Ruth Rodríguez
Martín


PROCESSOS PRODUCCIÓ CULINÀRIA

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gost


TÈCNIQUES ELEMENTALS PREELABORACIÓ

Carolina Sedze
PucholCIÈNCIES APLICADES I

Esther Camps
Bagur


COMUNICACIÓ I SOCIETAT

Santiago Garcia
Piqueras


anglès