Equip docent Curs Intensiva – Cuina i Gastronomia HOT21 A Intensiva

Curs 2023 - 2024

Clara Rovira
Gabarro


TUTOR HOT21A Int

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Joan Florit
de la Fuente


PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


tècniques
culinàries

Clara Rovira
Gabarro


PROCESSO BÀSICS DE PASTISSERIA I REPOSTERIA

Clara Rovira
Gabarro


seguiment intensiva

Emma Monserrat
Calbó


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL