Equip docent Curs Intensiva – Cuina i Gastronomia HOT21I

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gost


TUTORia Hot21i

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gost


PREELABORACIÓ I
CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

Usuari sense imatge

Joan Domingo
MollTÈCNIQUES CULINÀRIES

Usuari sense imatge

Pere Trias
Gost


PROCESSOS BÀSICS DE
PASTISSERIA I REPOSTERIA

Maria Pons
Sintes


FORMACIÓ I
ORIENTACIÓ LABORAL