Equip docent 3r GS – Direcció de Cuina HOT34C

Curs 21-22

Jaume Galmés
Llull


tutor hot34c

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Juan
Vives


elaboracions de pastisseria i rebosteria

Jaume Galmés
Llull


gestió de la producció en cuina

Frances Oleo
Torres


gestió administrativa i comercial en restauració

Melani Subirats
Le Gacmòdul pastisseria en anglès

Lourdes Valenzuela
Bellido


empresa i iniciativa empresarial

Jaume Galmés
Llull


formació en centres de treball