Equip docent 3r GS – Direcció de Cuina HOT34C

Curs 2022 - 2023

Jaume Galmés
Llull


tutor hot34c

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


ELABORACIONS DE PASTISSERIA I REBOSTERIA

Jaume Galmés
Llull


gestió de la producció en cuina

Frances Oleo
Torres


gestió administrativa i comercial en restauració

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


MÒDUL PASTISSERIA EN ANGLÈS

Maria Pons
Sintes


EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL

Jaume Galmés
Llull


formació en centres de treball