Equip docent 3r GS – Direcció de Cuina HOT34C

Curs 2023 - 2024

Jaume Galmés
Llull


tutor hot34c

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Jaume Galmés
Llull


ELABORACIONS DE PASTISSERIA I REBOSTERIA

Frances Oleo
Torres


gestió administrativa i comercial en restauració

Jaume Galmés
Llull


gestió de la producció en cuina

Santiago Garcia
Piqueras


MÒDUL pastisseria
EN ANGLÈS

Emma Monserrat
Calbó


EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL

Jaume Galmés
Llull


formació en centres de treball