Equip docent 2n GS – Direcció de Cuina HOT34B

Curs 2023 - 2024

Frances Oleo
Torres


tutorIA hot34b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


PROCESSOS D'ELABORACIÓ CULINÀRIA

Frances Oleo
Torresgastronomia i nutrició

Frances Oleo
Torresrecursos humans

Santiago Garcia
Piqueras


MÒDUL PROC. ELABORACIÓ CULINÀRIA EN ANGLÈS

Emma Monserrat
Calbó


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL