Equip docent 2n GM – Serveis en Restauració HOT22B

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


TUTORia HOT22B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


SERVEIS EN RESTAURANT I SERVEIS ESPECIALS

Esperança López
Coll


el vi i
el seu servei

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


ofertes
gastronòmiques

Juan Pedro Garcia
Tallada


empresa i
iniciativa

Esperança López
Coll


serveis en bar
i cafeteria

Usuari sense imatge

Joana Pedraza
Bagur


formació en centres de treball