Equip docent 2n GM – Serveis en Restauració HOT22B

Curs 2023 - 2024

Usuari sense imatge

Santi Riudavets
Gomila


TUTORIA HOT22B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Santi Riudavets
Gomila


SERVEIS EN RESTAURANT I SERVEIS ESPECIALS

Joana Pedraza
Bagur


EL VI I
EL SEU SERVEI

Usuari sense imatge

Mar Mut
Sureda


ofertes
gastronòmiques

Inma Vilar
Pérez

EMPRESA I INICIATIVA

Manu Morales
Bosch


serveis en bar
i cafeteria

Usuari sense imatge

Santi Riudavets
Gomila


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Tomeu Quetglas
Pons


anglès

Lara Pons
Martí


suport anglès