Equip docent 2n GM – Serveis en Restauració HOT22B

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


tutor hot22b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Jaume Mestre
Vives


serveis en restaurant i serveis especials

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Ponsofertes gastronòmiques

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


serveis en bar
i cafeteria

Usuari sense imatge

Jaume Mestre
Vivesel vi i el seu servei

Lourdes Valenzuela
Bellidoempresa i iniciativa

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


formació en centres de treball