Equip docent 2n GM – Cuina i Gastronomia HOT21B

Curs 2023-2024

Cati Zornoza
Marquès


TUTORa Hot21B

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Cati Zornoza
Marquès


productes culinaris

Usuari sense imatge

Joan Capó
Casasnovas


POSTRES EN RESTAURACIÓ

Usuari sense imatge

Mar Mut
Sureda


seguretat e higiene

Inma Vilar
Pérez

EMPRESA E INICIATIVA

Usuari sense imatge

Mar Mut
Sureda


ofertes
gastronòmiques

Cati Zornoza
Marquès


fct