Equip docent 1r GS – Direcció de Cuina HOT34A

Curs 2023 - 2024

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


TUTORIA HOT34A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Felip Llufriu
Moll


CONTROL D'APROVISIONAMENT

Ruth Rodríguez
Martín


PROCESSOS DE PREELABORACIÓ

Frances Oleo
Torres


GESTIÓ DE QUALITAT

Santiago Garcia
Piqueras


anglès