Equip docent 1r GS – Direcció de Cuina HOT34A

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Joan Juan
Vives


tutor hot34a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Frances Oleo
Torres


gestió de qualitat

Usuari sense imatge

Joan Juan
Vives


control d'aprovisionament

Jaume Galmés
Llull


processos de preelaboració

Melani Subirats
Le Gacanglès