Equip docent 1r GS – Direcció de Cuina HOT34A

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Joan Domingo
Moll


tutorIA hot34a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Domingo
Moll


control d'aprovisionament

Jaume Galmés
Llull


processos de preelaboració

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


GESTIÓ DE QUALITAT

Usuari sense imatge

Mar Puig
Soler


anglès