Equip docent 1r GM – Serveis en Restauració HOT22A

Curs 2022 - 2023

Carles Bonet
Sanchís


TUTORia HOT22A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


seguretat e higiene en manipulació d'aliments

Carles Bonet
Sanchís


operacions bàsiques en
bar-cafeteria

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


tècniques comunicació restauració

Esperança López
Coll


OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT

Juan Pedro Garcia
Tallada


formació i orientació laboral

Tomeu Quetglas
Ponsanglès