Equip docent 1r GM – Serveis en Restauració HOT22A

Curs 2023 - 2024

Joana Pedraza
Bagur


TUTORIA HOT22A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Carmen Rodríguez
Valls


SEGURETAT E HIGIENE EN MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Joana Pedraza
Bagur


OPERACIONS BÀSIQUES EN
BAR-CAFETERIA

Carmen Rodríguez
Valls


TÈCNIQUES COMUNICACIÓ RESTAURACIÓ

Usuari sense imatge

Santi Riudavets
Gomila


OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT

Inma Vilar
Pérez

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Tomeu Quetglas
Ponsanglès

Lara Pons
Martí


suport anglès