Equip docent 1r GM – Serveis en Restauració HOT22A

Curs 2023 - 2024

Joana Pedraza
Bagur


TUTORIA HOT22A

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Mar Mut
Sureda


seguretat e higiene
en manipulació d'aliments

Joana Pedraza
Bagur


OPERACIONS BÀSIQUES EN
BAR-CAFETERIA

Usuari sense imatge

Mar Mut
Sureda


tècniques
comunicació restauració

Usuari sense imatge

Santi Riudavets
Gomila


OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT

Inma Vilar
Pérez

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Tomeu Quetglas
Ponsanglès

Lara Pons
Martí


suport anglès