Equip docent 1r GM – Cuina i Gastronomia HOT21A

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


TUTOR Hot21a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Capó
Casasnovas


preelaboració i conservació d'aliments

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castelltècniques culinàries

Usuari sense imatge

Joan Capó
Casasnovas


processo bàsics de pastisseria i reposteria

Gerard Coll
Clopes


formació i orientació laboral