Equip docent 1r GM – Cuina i Gastronomia HOT21A

Curs 2022 - 2023

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castell


TUTOR Hot21a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Joan Capó
Casasnovas


preelaboració i conservació d'aliments

Usuari sense imatge

Santi Pons
Castelltècniques culinàries

Usuari sense imatge

Joan Capó
Casasnovas


processo bàsics de pastisseria i reposteria

Juan Pedro Garcia
Tallada


formació i orientació laboral